Czy masz skończone 18 lat ?

Aby obejrzeć tę zawartość, musisz mieć co najmniej osiemnaście lat.

Czy masz skończone osiemnaście lat i chcesz oglądać treści dla dorosłych?

Tak mam powyżej 18 lat. nie dziękuję

PROTOKÓŁ REKLAMACJI PRODUKTU

 

 

 

Wypełnia Kupujący

 

Dane Kupującego:                                ………………………………………………………………………

                                                            ………………………………………………………………………

Data sprzedaży:                                    ………………………………………………………………………

Data odbioru:                                        ………………………………………………………………………

Dane Dowodu zakupu:                          ………………………………………………………………………

Dane reklamowanego Produktu: ………………………………………………………………………

                                                            ………………………………………………………………………

Dodatkowy opis Produktu:                     ………………………………………………………………………

                                                            ………………………………………………………………………

Opis przyczyny reklamacji:                     ………………………………………………………………………

                                                            ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Żądanie Kupującego:                            ………………………………………………………………………

                                                            ………………………………………………………………………

 

 

……………………………….

Podpis Kupującego

 

 

Wypełnia Sprzedawca

 

Protokół nr:                                           ………………………………………………………………………

Sporządzony dnia:                                 ………………………………………………………………………

Data wpłynięcia reklamacji:                    ………………………………………………………………………

Sposób rozpatrzenia reklamacji: ………………………………………………………………………

                                                            ………………………………………………………………………

                                                            ………………………………………………………………………

                                                            ………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

Podpis Sprzedawcy oraz pieczęć firmowa